Urfremføring under Kirkemusikkfestivalen

Søndag 31.mars kl 16 urfremfører Det Norske Jentekor verket “Sirkling” av Maja Ratkje. Monica Aasprong har skrevet teksten.

Oslo Internasjonale Kirkemusikkfestival har i år en tematiske satsing på klimaendringer, og vi har gleden av å urfremføre verket Sirkling av Maja Solveig Kjelstrup Ratkje, med tekst av Monica Aasprong her. Sirkling handler om miljø og naturvern, om flukt som konsekvens av klimaendringer, og om forvandling – med blikk på naturens sykluser og hvordan den er i endring. Sentralt i verket står vannet som alltid er urgammelt og nytt, og som sirkler i et evig kretsløp mellom jorden og himmelen. Ratkje og Aasprongs nye verk er også inspirert av Henrik Wergeland. Han løftet alltid blikket fra det nasjonale og lokale til det internasjonale og globale, noe som er helt vesentlig i klimasaker. Wergeland var også tydelig på at poesi og idealer kun har kraft dersom de ledsages av handling og aktiv innsats for det man står for.

Sirkling er det siste verket i en trilogi for Det Norske Jentekor som kontekstualiserer vår tids viktigste utfordringer. På konserten fremføres også det forrige verket, Asylos, fra 2013. Ordet «asylos» kommer fra gresk og betyr «ukrenkelig». Ratkje og forfatter Aasne Linnestå ønsker med dette verket å sette menneskeverdet i sentrum. Her er temaet innenforskap/utenforskap, med en klar link til dagens asylproblematikk. Her medvirker også koret Schola Sanctae Sunnivae fra Trondheim, og mezzosopran Marianne Beate Kielland. Verket skal utgis på CD på selskapet 2L i 2019.

“Sirkling” er bestilt av Det Norske Jentekor og støttet av Det norske komponistfond