Program Oslo Rådhus 8.oktober kl 19.00

Bruremarsj fra Vågå – arr Tone Krohn
Velkomne med æra – Geirr Tveitt, arr Linn Andrea Fuglseth
Lokkerop og laling – arr Tone Krohn
Å leva – Sparre Olsen
Torø liti – arr Knut Nystedt
Oslosangen – Lars Lillo Stenberg, arr Anine Kruse Skatrud

Jeg gikk en tur på stien – arr hentet fra Raffe riff
Vinter er nær – gammel dansk melodi

Ridderens datter – arr Tone Krohn
Bånsull – arr Linn Andrea Fuglseth
Erter og sverter og svana – arr Tone Krohn

Ingen som du – Espen Lind, arr Anine Kruse Skatrud
Gjendines Bådnlåt – arr Gunnar Eriksson
Ned i vester – arr Ørjan Matre
Lite og stort – no.4, arr Anine Kruse Skatrud
Vår beste dag – Jon Kirkebø Rosslund, tekst Erik Bye, arr Anine Kruse Skatrud