Det Norske Jentekor søker nye sangere

Nye opptaksprøver til Det Norske Jentekor i august.

Vi er alltid interessert i å møte nye interesserte sangere og foreldre. Sangerne som tas inn i Det Norske Jentekor må synge helt rent, ha en sunn stemme, og mest av alt, ønske å bruke mye av sin tid i Det Norske Jentekor. Søkere fra 4.klasse og oppover bør spille et instrument, eller begynne å spille et instrument når hun evt kommer inn i koret. Vi tar nå opp jenter født i 2011 og eldre. Det er uvanlig å komme inn i koret etter 7.klasse, men ikke umulig.

Interesserte jenter og foreldre skriver en mail til annekarin@detnorskejentekor.no med informasjon om jentas musikkinteresse/bakgrunn, navn, fødselsdato og et telefonnummer dere kan nås på.