Det Norske Jentekor søker nye sangere!

Opptaksprøver i juni og august!

Det Norske Jentekor søker etter nye flotte sangere! Vi har opptaksprøver i juni og august, og interesserte jenter / foreldre sender en mail til annekarin@detnorskejentekor.no med informasjon om jentas fulle navn, fødselsdato, et mobilnummer dere kan nås på og noen ord om jentas musikalske bakgrunn eller interesse. Vi søker etter jenter fra 1.-7.klasse, men det er også åpning for å søke for eldre sangere, selv om det bare unntaksvis tas inn eldre jenter. For å komme inn i koret skal man synge helt rent, ha en sunn stemme, ha lyst til å synge i koret og ha evne til å konsentrere seg. Det må også være ledige plasser i det aktuelle kullet. Søkere fra 4.klasse må spille et instrument, eller begynne å spille et instrument når hun evt kommer inn i koret.