CDinnspilling

Det Norske Jentekor spiller inn Maja Ratkjes Asylos på plateselskapet 2L. Vi fullfører med det vår nye CD, hvor også Marcus Paus “The Beauty That Still Remains” inngår

Jentekoret skal i løpet av 2019 gi ut en CD med to verk som er spesielt skrevet til koret. Det første verket, “The Beauty That Still Remains” av Marcus Paus, ble innspilt i april 2018. Det andre verket, ASYLOS, skal spilles inn i løpet av mars 2019. Dette verket er komponert av Maja Ratkje til Olavsfestdagene i Trondheim i 2013. Medvirkende er mezzosopran Marianne Beate Kielland og det gregorianske kvinnekoret Schola Sanctae Sunnivae.
Det er plateselskapet 2L og produsent Morten Lindberg som gjør innspillingen. Det Norske Jentekor sin forrige plate “Folketoner”, ble GRAMMYnominert.
Om Marcus Paus sin komposisjon “The Beauty That Still Remains”:
“The Beauty That Still Remains” ble skrevet for Det Norske Jentekor til 70-årsjubileet til frigjøringsdagen 8. mai 2015. Urfremføringen var i Universitetets aula og var en del av den offisielle markeringen av Frigjøringsjubileet i Norge.

Anne Franks tekster formidles av korets jenter fra 12 til 21 år, og de unge stemmene formidler Anne Franks følelser, hennes angst og hennes glede, hennes forelskelse og hennes fortvilelse, og tilslutt hennes fantastisk håpefulle ord
”In spite of everything, i still believe that people are truly good at heart… There
is always some beauty left, in the clouds, the moon and the stars, in sunshine,
freedom, in yourself… The beauty that still remains…”.

Til urfremføringen hadde dirigent Anne Karin Sundal-Ask disse refleksjonene: Å jobbe med tekster fra Anne Franks dagbok har vært en sterk prosess for jentene i Det Norske Jentekor. For de fleste norske barn og unge i dag, er krig noe som er langt borte. Sammen har vi reflektert rundt Anne Franks opplevelser og tanker, og om krigen og om vår frihet og fred i dag.

Om Maja Ratkjes komposisjon ASYLOS:
’Asylos’ kommer fra gresk og betyr ukrenkelig. Komponist Maja Solveig Kjelstrup Ratkje og forfatter Aasne Linnestå ønsker med verket “Asylos” å sette menneskeverdet i sentrum. Gjennom “Asylos” ønsker opphavskvinnene å kunstnerisk drøfte hva tilhørlighet og utenforskap betyr for oss i dag, spesielt med tanke på situasjonen for vår tids pilgrimmer: asylantene.

Verket er bygget opp som en konsertforestilling. Lytteren trer inn i et lekent, men også alvorsfylt rom. Sangerne folder ut et mangefasettert og vitalt lydteppe. I spennet mellom nykomponert og gregoriansk sang (I verket inngår partier fra officiet In Nativitate Beatae Mariae Virginis) oppstår alt fra utforskning av tradisjonelle norske barneleker, til rytmisk lek og nyskrevet poesi, inspirert av blant annet bønn og salmesang. Et sitat av av den franske filosofen Simone Weil innleder hver hoveddel. Å bli sett og respektert, uavhengig av kjønn, rase og religion, er noe mennesket til alle tider har måttet kjempe for, en kamp som på ulikt vis berører de eksistensielle dypene i oss alle.

Verket ble bestilt i anledning 100-årsjubileet i 2013 for kvinners stemmerett, av Olavsfestdagene i Trondheim.