Det Norske Jentekor arrangerer i august 2021 for fjerde gang vårt sommerakademi. Dette i samarbeid med Ung i Kor.Kurset arrangeres på Sentralen, midt i Oslo sentrum.

 

Det Norske Jentekor Sommerakademi består av blant annet kor, sangtimer, dirigentkurs, hørelære, musikklære, improvisasjon, folkemusikk og musikkhistorie.

Det Norske Jentekor sine kor Hovedkoret og Studiokoret vil delta på kurset, og det er åpent for søkere fra hele Norge. Det er et begrenset antall plasser for søkere. Kurset passer for gode, dedikerte sangere fra 12-20 år.

 

Akademiet er delt inn i to aldersdelte kurs

Sommerakademi INTRO, et kurs for jenter fra 2009 til 2006. 9.-12.august

Sommerakademi VIDERE, et kurs for jenter fra 2005 til 2001. 10.-12.august

INTRO og VIDERE vil være to selvstendige kurs, men med noen møtepunkter i løpet av uka om dette er mulig mtp smittevern. Innholdet under de to kursene vil være forholdsvis likt, men vil legges opp ulikt pga deltakernes alder og forhåndskunnskaper.

 

Eksterne deltakere tilbys å bo hjemme hos jenter i Det Norske Jentekor. Dersom dette ikke er ønskelig, ordner deltakeren overnatting selv. (Smittevernforbehold)

 

Pris for tilreisende deltakere er:

INTRO: 2500 kr

VIDERE: 2000 kr

Inkludert i prisen er kursmateriale, mat, og eventuell privat innkvartering.

 

Hvordan søker man?

For å søke opptak til Det Norske Jentekor Sommerakademi, sender man en mail til sommerakademi@detnorskejentekor.no med informasjon om navn, fødselsdato, adresse, telefonnummer og musikalsk bakgrunn, samt en lydfil der man synger en selvvalgt sang og et obligatorisk stykke. Noter på det obligatoriske stykket sendes til søkerne på forespørsel.

Søknadsfrist: 1.april

Søkerne får svar innen 1.mai.

 

Det Norske Jentekor Sommerakademi er støttet av Sparebankstiftelsen DnB / Dextra.