Det Norske Jentekor arrangerer mandag 12.august til torsdag 15.august 2019 for andre gang sitt sommerakademi. Dette i samarbeid med Ung i Kor.

Kurset arrangeres på Sentralen, midt i Oslo sentrum.

Det Norske Jentekor Sommerakademi består av blant annet korsang, sangtimer, dirigentkurs, hørelære, musikklære, scenisk kurs og lytting.

Det Norske Jentekors Hovedkor og deler av Studiokoret vil delta på kurset, og det er åpent for søkere fra hele Norge. Det er et begrenset antall plasser for søkere. Kurset passer for gode, dedikerte sangere fra 12-18 år.

Eksterne deltakere tilbys å bo hjemme hos jenter i Det Norske Jentekor. Dersom dette ikke er ønskelig, ordner deltakeren overnatting selv.

Pris for eksterne deltakere:

Medlem av Ung i Kor: 2000 kr

Ikke medlem av Ung i Kor: 2200 kr

Inkludert i prisen er kursmateriale, mat, og eventuelt bosted, om de ønsker å bo privat hos jenter i Det Norske Jentekor.

Hvordan søker man?

For å søke opptak til Det Norske Jentekor Sommerakademi, sender man en mail til sommerakademi@detnorskejentekor.no med informasjon om navn, fødselsdato, adresse, telefonnummer og musikalsk bakgrunn, samt en lydfil der man synger en selvvalgt sang og et utdrag fra Marcus Paus / Olav H Hauges «Det er den draumen». Noter på dette sendes til søkerne.

Søknadsfrist er 1.april. Søkere får svar innen 15.april.