HKH Kronprinsesse Mette Marit blir Det Norske Jentekors øverste beskytter

Hennes Kongelige Høyhet Kronprinsessen har takket ja til å bli Det Norske Jentekors høye beskytter. «Dette er en stor anerkjennelse fra Kongehuset til oss,» sier dirigent og kunstnerisk leder for Det Norske Jentekor gjennom de siste elleve år, Anne Karin Sundal-Ask.

Hennes Kongelige Høyhet Kronprinsessen har takket ja til å bli Det Norske Jentekors høye beskytter. «Dette er en stor anerkjennelse fra Kongehuset til oss,» sier dirigent og kunstnerisk leder for Det Norske Jentekor gjennom de siste elleve år, Anne Karin Sundal-Ask. «Når vi nå går inn i vårt 70-årsjubileum i 2017, gjør vi det med visshet om at koret holder et høyt kunstnerisk nivå. Kronprinsessen beskytterskap er inspirerende for oss i vårt videre arbeid, og forhåpentligvis også for andre jentekor i Norge.» Det Norske Jentekor består av 100 jenter fra 6 til 23 år. Sangerne kommer fra østlandsområdet og tas inn etter opptaksprøver.

Styreleder Hege Eikenes Randen forteller at det legges ned stor innsats på mange nivåer for å drive og utvikle koret. «Gjennom 70 år har Det Norske Jentekor (DNJ) vært en sterk institusjon i norsk kulturliv. Det startet som NRKs jentekor i 1947. DNJ er en selvstendig videreføring av dette koret. På samme måte som NRKs jentekor var hele Norges jentekor, ønsker vi nå at Det Norske Jentekor skal få den samme plassen i det norske folks hjerter. Vi håper at Kronprinsessens beskytterskap vil bidra til det,» sier Eikenes Randen. «Koret har fostret en rekke store sangere, musikere og artister og har som mål å være en korskole som utvikler jentene til å bli selvstendige musikere og kunstnere. Som kor ønsker dirigenten å skape sterke musikkuttrykk som berører publikum så vel som sangerne selv. At Kronprinsessen velger å innlemme oss i sitt beskytterskap er et uttrykk for at barn- og unges kulturuttrykk blir verdsatt på en seriøs og god måte. Vi oppfatter det også som en hedersutmerkelse for dirigenten vår, som har mottatt flere priser for sin korledelse og som har ledet koret til en rekke seire i internasjonale korkonkurranser.» Sundal-Asks fokus på klang, intonasjon og ensemblemusisering understreker hvor viktig det er for henne å bidra til at koristene utvikler forståelse for, opplevelse av, og interesse for musikk som gir dem mulighet til å utøve musikk på høyt nivå, profesjonelt eller i det frivillige musikkliv senere i livet.

Anne Karin Sundal-Ask forteller at den sterke utviklingen koret har vært inne i de siste årene, blant annet resulterer i at Det Norske Jentekor blir invitert til å samarbeide med gode ensembler og institusjoner i inn- og utland. «Vi håper at Kronprinsessens beskytterskap vil bidra til at vi får muligheten til å synge for enda flere mennesker i både inn- og utland.»

Kongelige beskytterskap er en lang tradisjon. Opprinnelig kunne det dreie seg om faktisk, fysisk beskyttelse i form av livvakter eller vernebrev. I dag fungerer ordningen som en anerkjennelse av organisasjoner og arrangementer på viktige samfunnsområder.

Vi opplever at Kronprinsessen er genuint opptatt av musikk og at hun har et sterkt forhold til både korsang, gamle og nyskrevne komposisjoner og tekstlig innhold. Kronprinsessen har blant annet vist dette gjennom sitt samarbeid med Erik Hillestad i Kirkelig kulturverksted da hun var medprodusent for CD-en «Sorgen og gleden» i 2008, der elleve ulike artister tolket salmer valgt ut av Kronprinsesse Mette-Marit. Det Norske Jentekor deltok på CD-en med salmen No stig vår song, vår takk til Gud, av komponist Håkon Berge til tekst av Edvard Hoem. Dette albumet solgte til gull allerede første uke det var i salg. Kronprinsesse Mette-Marit ble tildelt Petter Dass-prisen i desember samme år med begrunnelse i salmevalg og omtale av de elleve salmene. Albumet ble også nominert til Spellemannprisen 2008 i åpen klasse.

Fakta:
Kongelig beskytterskap