Hvem er vi?

Det Norske Jentekor med dirigent Anne Karin Sundal-Ask er en korskole for talentfulle sangere hovedsakelig fra Oslo. Sangerne er i alderen 6 – 26 år og kommer inn etter opptaksprøve. Koret ble opprettet som NRKs Jentekor av Marie Foss i 1947, og har siden etablert stolte tradisjoner og et høyt kunstnerisk nivå. Med en kunstnerisk profil som er både nyskapende og tradisjonell, har Det Norske Jentekor en målsetting om å skape sterke uttrykk som berører publikum så vel som sangere. Det Norske Jentekor er en engasjert og aktuell kulturaktør som bestiller ny musikk og videreutvikler den tradisjonelle kulturarven. Utdanningen som gis til våre talentfulle jenter er unik, med en kombinasjon av undervisning i musikkteori, ensemblesang, dirigering og individuelle sangtimer, samt konserter og turneer i inn- og utland. Det er viktig for oss at jentene utvikler forståelse for, opplevelse av og interesse for musikk som gir dem mulighet til å utøve musikk på høyt nivå profesjonelt, eller i det frivillige musikkliv senere i livet. En rekke store sangere, musikere og artister er oppfostret i Det Norske Jentekor. Koret er en toppsatsing, og ambisjonen er å være hele Norges jentekor.

Det pedagogiske arbeidet – grunnsteinen

For å kunne gi sangerne utfordringer på eget musikalsk nivå, samtidig som de kjenner på sosial tilhørighet i et aldersmessig likt miljø, er opplæringstilbudet organisert i fire ulike korgrupper med tilsammen ca. 100 medlemmer fra 6 – 26 år, med denne fordelingen:

  •     Rekruttgruppa (1. – 3. trinn) 20 Rekrutter
  •     Aspirantkoret (4. – 6. trinn) 25 Aspiranter
  •     Hovedkoret (7. – 10. trinn) 32 Hovedkorister
  •     Studiokoret (vgs. – 26 år) 25 Studiokorister

Styrken og noe av det unike ved vår filosofi, er likevel muligheten til å samles på tvers av disse aldersdelte gruppene. På våre konserter skaper unge jenter og kvinner fra 6 – 26 år musikk – sammen. De yngste har unike musikalske forbilder i de eldre jentene. Alle kor har egne ukentlige øvelser. I tillegg skal alle på 6. og 7. trinn delta i Suppleantgruppa. Her får de undervisning i musikkteori, hørelære og sangteknikk, og de øver på korets standardrepertoar. Alle sangerne skal spille et instrument. Fra fjerde trinn tilbyr koret alle sine sangere flere individuelle sangtimer årlig.   Opplæringsprogrammet vårt er initiert og drevet av korets pedagoger og er under kontinuerlig utvikling. Grunnutdanningen sentreres rundt disiplinene hørelære, teori, musikkhistorie, dirigering og kunnskap om stemmen som instrument, og tilpasses sangernes forutsetninger. Etter endt jentekortid tar sangerne kunnskapen med seg videre i kulturfeltet som bidragsytere på høyt nivå i norsk kulturliv.  Flere av koristene blir profesjonelle musikere, andre blir kompetente amatører, som bidrar inn i sine lokalmiljø.

Kunstneriske samarbeidspartnere – artister, festivaler og komponister

Det Norske Jentekor har de siste årene sunget med artister som Tord Gustavsen, Ole Edvard Antonsen, Gjermund Larsen, Knut Anders Sørum, Tuva Færden, Marianne Beate Kielland, Frode Haltli, Beate Lech, Anita Skorgan og flere. Av festivaler vi har opptrådt på, kan vi nevne Oslo Internasjonale Kirkemusikkfestival, Festspillene i Bergen, Glogerfestspillene i Kongsberg, Oslo Kammermusikkfestival, Risør Kammermusikkfestival, Ny Musikk Stavangers konsertserie, Olavsfestdagene, Trondheim kammermusikkfestival, Roskildefestivalen, MiniØya, Ultimafestivalen, Festspillene i Kristiansund,  Vestfoldfestspillene, The Reverb Festival i London, The Rhythms of One World i New York, Aberdeen International Youth festival og Hamamatsu Youth Choir Festival i Japan. Koret har også vært bidragsytere på forestillinger i Den Norske Opera og Ballett og på Nationaltheatret.   Koret har urfremført verk/arrangement av Marcus Paus, Ørjan Matre, Maja S.K. Ratkje, Andrew Smith, Tone Krohn, Anine Kruse Skatrud, Frøy Aagre, Magnar Åm, Bjørn Kruse, Martin Romberg, Ola Gjeilo, Ragnar Rasmussen, Kjetil Bjerkestrand, Tone Bianca Sparre Dahl og Henning Sommerro. De aller fleste av disse verkene og arrangementene er initiert av og skrevet til Det Norske Jentekor.

Det Norske Jentekors høye beskytter

H.K.H. Kronprinsesse Mette-Marit er korets høye beskytter.

Historie: NRKs Jentekor

Det Norske Jentekor er en selvstendig videreføring av NRKs jentekor, etter at koret forlot institusjonen i 1994. Siden starten i 1947 har koret fostret en rekke musikere og artister som Elizabeth Nordberg Schultz, Lilleba Lund Kvandal, Randi Eckhoff, Elin Rosseland, Hege Schøyen, Tone Ringen, Iselin Alme, Anita Skorgan, Ingeborg Dalheim og mange flere. Tidligere dirigenter NRKs Jentekor ble staret av Marie Foss. Hun ble født 14. februar 1907 i Velje, Danmark, og døde 26. februar 1993 i Oslo. Marie Foss var musikkpedagog og kordirigent, og var best kjent som leder av NRKs jentekor fra 1947 til 1985. Hun hadde musikkfaglig utdannelse fra København og hadde arbeidet som sang- og klaverpedagog før hun kom til Norge i 1938 som følge av sitt ekteskap. Hun startet jentekoret i 1947, først til bruk i Barnetimen, men koret fikk etter hvert stor betydning for flere deler av NRKs programtilbud. I 1972 startet hun Studiokoret som en videreføring for eldre sanger-jenter. Som eneste kor i verden erobret Studiekoret «The Silver Bowl» tre ganger i BBCs internasjonale korkonkurranse Let the Peoples sing; i 1972, 1975 og 1981. Hun mottok Kongens fortjenstemedalje i gull, Norges Landssangerforbunds hederstegn i gull, og Spellemannsjuryens hederspris 1990, det siste sammen med Sølvguttenes leder Torstein Grythe. (Informasjonen er hentet fra Wikipedia) Ingunn Bjorland overtok koret etter henne. Ingunn var høgskolelektor i gehør på Musikkhøgskolen ved siden av jobben som dirigent for Det Norske Jentekor. Etter Ingunn Bjorland var flere dirigenter på prøve for jobben, og Edle Stray-Pedersen tok over og ledet koret i flere år frem til 1995. I 1995 hadde koret skiftet navn til Det Norske Jentekor, og Barbro Karita Grenersen tok over som dirigent. Hun var selv medlem av NRKs jentekors aspirantgruppe, jentekor og studiokor fra 1966-78. Barbro har fem års vokalpedagogisk utdanning fra Østlandets Musikkonservatorium, og avla deretter toårig solistdiplom i sang ved Norges Musikkhøgskole i 1989. Hun ledet Det Norske Jentekor i 10 år, frem til januar 2005.

Dagens fire kor Studiokoret Studiokoret er den eldste gruppen i Det Norske Jentekor. Dette er et tilbud for jenter på videregående skole og eldre. I Studiokoret er det viktig at hver jente skal ha mulighet for å utvikle seg også solistisk. Derfor er det avdelinger med soloinnslag på flere av Studiokorets konserter. Studiokoret samarbeider i store prosjekter med hovedkoret, og har også egne prosjekter og konserter. Det er opptaksprøve for å komme inn i Studiokoret, og de aller fleste rekrutteres fra Hovedkoret. Koret øver tirsdager 19.15-21.30 på Ruseløkka Skole, kontigenten er kr. 2650,- pr. semester, og dirigent er Anne Karin Sundal-Ask. Studiokoret ble startet under NRKs jentekor i 1972 av Marie Foss, som et elitekor bestående av tidligere medlemmer fra jentekoret. Fra historien kan vi nevne at Studiokoret som eneste kor i verden erobret «The Silver Bowl» tre ganger i BBCs internasjonale korkonkurranse Let the Peoples sing; i 1972, 1975 og 1981.

Hovedkoret Hovedkoret er et tilbud for 7., 8., 9. og 10. klassinger. Det er opptaksprøver for å komme inn i hovedkoret, og de aller fleste rekrutteres fra aspirantkoret. I noen få tilfeller rekrutteres også jenter eksternt. Hovedkoret har fokus på kvalitet, både gjennom det rent musikalske og det sceniske. Koret skal hele tiden strebe mot å være et ensemble som utvikler hver sanger til å bli en selvstendig korsanger, en god ensemblemusiker og en god formidler. Dette gjøres gjennom et bredt repertoar som spenner fra folketoner til de mest kompliserte bestillingsverk. Sammen med Studiokoret, utgjør Hovedkoret en vesentlig del av alle Det Norske Jentekors konserter. Hovedkoret er et svært aktivt kor, og har mange oppdrag gjennom året, f.eks for Storebrand, Conoco Philips og NRK. Koret er årlig på seminar på Ytterbøl i Østfold og reiser på konkurranser og festivaler i inn og utland. Hovedkoret øver tirsdager 16.30-19.00 på Ruseløkka Skole, kontigenten er kr. 2650,- i semesteret og dirigent er Anne Karin Sundal-Ask.

Aspirantkoret Aspirantkoret er et tilbud for 4., 5. og 6.klassinger. Aspirantene blir rekruttert via prøvesang fra rekruttgruppa, og eksterne søkere. Samtlige aspiranter må spille et instrument. På hver øvelse avholdes det et kvarters intern konsert, hvor jentene fremfører en sang eller spiller noe på sitt instrument. Aspirantkoret har fokus på flerstemthet, stemmebruk, intonasjon, klang, formidling og notelesing. Aspirantkoret deltar på sommer- og julekonserten til Det Norske Jentekor, og holder også sine egne konserter, gjerne sammen med rekruttgruppa. Aspirantene gjør også ulike oppdrag, og synger jevnlig med Meg og kammeraten min (Martin Hagfors/ Erik Johannesen). I en årrekke har de også deltatt på den populære Luciakonserten arrangert av Kvindelige Studenters Sangforening. Aspirantkoret øver mandager fra 15.30-17.00 på Ruseløkka skole, kontigenten er kr. 2000,- i semesteret og dirigent er Anne Karin Sundal-Ask.

Rekruttgruppa Rekruttgruppa er et tilbud for 1., 2. og 3. klassinger. Koret synger på flere årlige konserter sammen med alle korene i Det Norske Jentekor, og har også egne konserter sammen med Aspirantkoret. Det er opptaksprøver for å komme inn, og ny opptaksprøve for å komme inn i Aspirantkoret i fjerde klasse. Rekruttgruppa har fokus på enstemt sang, kanon og lett flerstemthet. Rekruttgruppa øver mandager fra 17.15-18.00 på Ruseløkka skole, kontingenten er 1350 kr i semesteret og dirigent er Anne Karin Sundal-Ask.

Musikalsk ledelse

Dirigent og kunstnerisk leder Anne Karin Sundal-Ask Anne Karin Sundal-Ask tok over som dirigent for Det Norske Jentekor våren 2005. Hun har hovedfag i korledelse fra Norges Musikkhøgskole, er utdannet fløytist ved Musikkonservatoriet i Trondheim og har studert pedagogikk ved NTNU. Anne Karin har mottatt flere utmerkelser for sin korledelse, blant annet ble hun i 2019 kåret til Årets utøver av Norsk komponistforening. Hun har ledet flere kor til seier i internasjonale konkurranser. Blant annet vant hun med Kammerkoret NOVA hovedprisen «Grand Prize» i den prestisjetunge korkonkurransen i Arezzo i 2004, og i 2007 tok hun med Norges Ungdomskor hjem tilsvarende pris fra Gorizia. Anne Karin Sundal-Ask kan beskrives som en kvalitetsbevisst, målrettet og inspirerende leder. Hun evner å formidle sine musikalske mål til sangerne slik at hver enkelt sanger yter sitt beste. Hun fokuserer mye på intonasjon, klang og ensemblemusisering. Målet er å skape et musikalsk uttrykk som berører publikum og sangere. Kontakt: annekarin@detnorskejentekor.no

Sangpedagog Live Maartmann Live Maartmann jobber som sangpedagog i Det Norske Jentekor. Sangerne i koret får tilbud om individuelle sangtimer fra og med året de begynner i suppleantgruppen. Live har sin utdannelse fra Barratt Dues Musikkinstitutt i Oslo med Bachelor i vokalpedagogikk og Master fra Universitetet i Gøteborg, Operahøyskolen. Live begynte i NRKs jentekor (tidligere DNJ) som 6 åring og sang i koret til hun var 19 år. Hun har tidligere sunget i Det Norske Solistkor. Hun har vært korets assisterende dirigent fra 2000-2006 og begynte som korets faste sangpedagog våren 2013. Hun jobber også som sangpedagog ved Rud VGS musikklinje.

Assisterende dirigent Linnéa Sundfær Haug Linnéa Sundfær Haug har fra august 2013 vært assisterende dirigent i Det Norske Jentekor. Hun leder suppleantgruppa, en gruppe for de eldste i Aspirantkoret og de yngste i Hovedkoret, med ansvar for undervisning i notelære, musikkteori, og gehørtrening. Hun vikarierer også som dirigent i Rekruttgruppa. Linnéa ble selv medlem av Det Norske Jentekor i 1999. Linnéa har master i blokkfløytist fra Norges Musikkhøgskole. Hun har tatt sangtimer hos sangpedagogene Bjørg Hasle Aschehoug og Mona Julsrud. Linnéa synger nå i det profesjonelle koret Helsinki Kammerkor. Tidligere har hun sunget i Oslo Kammerkor og i ulike vokalensembler ved Norges Musikkhøgskole. Linnéa har spilt og sunget blant annet på Olavsfestdagene, Nordlysfestivalen og Ultimafestivalen, i tillegg til å ha holdt konserter i London, Oxford, Hamburg og Paris. I tillegg til Suppleantgruppa og Rekruttgruppa i Det Norske Jentekor, dirigerer Linnéa nå Kammerkoret Kolon. Kontakt: linneash@gmail.com