For booking av koret, kontakt oss via skjemaet.
Søkere bes kontakte dirigenten direkte.