For booking av koret, kontakt oss via skjemaet.

Søkere bes kontakte dirigenten direkte.