Årets utøver 2019

Fredag 6. desember ble prisen overrakt til Anne Karin Sundal-Ask under en førjulssamling for medlemmene i Norsk Komponistforening. Det er åpent for alle å foreslå kandidater til utmerkelsen, som til slutt utpekes av foreningens musikkfaglige utvalg.

Fredag 6.desember ble prisen overrakt til Anne Karin Sunndal-Ask under en førjulssamling for medlemmene i Norsk Komponistforening.  Det er åpent for alle å foreslå kandidater til utmerkelsen, som til slutt utpekes av foreningens musikkfaglige utvalg.

Om valget av Anne Karin Sundal-Ask som årets utøver, skriver Musikkfaglig utvalg:

«Årets utøver er utdannet fløytist, pedagog og dirigent. Hun har arbeidet hardt og målrettet gjennom mange år som dirigent for en rekke norske kor på høyt nivå. Vi vil særlig fremheve hennes forbilledlige arbeid med samtidsmusikk i møte med barn og ungdom.

Som kunstnerisk leder for Det Norske Jentekor har hun bestilt ny musikk av – og samarbeidet tett med en lang rekke norske komponister. Koret holder et forbløffende høyt musikalsk og teknisk nivå. De ser det som sin oppgave å bestille nytt repertoar skrevet for like stemmer. Vi er svært takknemlige og begeistrede for at prisvinneren våger å la unge mennesker i sine mest formende år få ta del i skaperprosessen av nye verker og gir musikken de beste fremføringer én kan tenke seg. Med dette arbeidet viser hun også vei for barn og ungdom til et mangfoldig musikksyn, og hva mer kan vi ønske oss?»

Bygger interesse hos en ny generasjon

–Jeg er enormt stolt og glad for å bli tildelt prisen årets utøver av Komponistforeningen. Det jeg som dirigent brenner aller mest for musikalsk, er samtidsmusikken. Å utvikle nye prosjekter, samarbeide med strålende komponister, jobbe for et enda mer interessant repertoar for like stemmer, og, ikke minst, å gjøre en ny generasjon sangere interessert i og glad i ny musikk. Dette arbeidet koster, spesielt for sangerne, og da er det så utrolig hyggelig at det jeg og sangerne i Det Norske Jentekor jobber med, blir lagt merke til og satt pris på av komponistene, sier prisvinner Anne Karin Sundal-Ask.

Sundal-Ask har dirigert flere av landets ledende kor blant annet Norges Ungdomskor, NOVA og Kvindelige Studenters Sangforening. Hun har mottatt flere utmerkelser for sin korledelse, og ledet flere kor til topplasseringer i en rekke internasjonale konkurranser.

Det Norske Jentekor er en selvstendig videreføring av NRKs jentekor (etablert i 1947). Koret består av 110 sangere fordelt på 4 ulike kor i alderen 6 til 26 år. Musikalsk er koret både nyskapende og en viderefører av lange tradisjoner. Det Norske Jentekor har gjennommange år bestilt og urfremført verk av blant annet følgende komponister: Ola Gjeilo, Maja Ratkje, Marcus Paus, Ørjan Matre, Andrew Smith, Frøy Aagre, Magnar Åm, Bjørn Kruse, Anine Skatrud Kruse, Martin Romberg, Tone Krohn, Ragnar Rasmussen, Kjetil Bjerkestrand, Tone Bianca Sparre Dahl og Henning Sommerro.

Flere gode kandidater

Norsk Komponistforening mottar årlig en rekke nominasjoner til prisen Årets utøver, mange av disse arbeider i det frie feltet.

– Vi har nylig presentert en repertoarundersøkelse som viser at det er de frie ensemblene og enkeltstående utøvere som er flinkest til å bestille og fremføre nyskrevet musikk, sier styreleder Jørgen Karlstrøm.

– Anne Karin Sundal-Ask er et godt eksempel på en aktør innen dette feltet, og hun er en dirigent som flere ganger har stått på listen over gode kandidater til vår pris. Vi er veldig glade for å kunne tildele Årets utøver til en dirigent med en slik bevisshet omkring betydningen av den nyskrevne musikken som kunstform og som setter det på korets faste repertoar.

 

Om prisen

Årets utøver mottar en pengegave på totalt 100 000 kroner til nye konserter/aktiviteter som fremmer norske nålevende komponister.

Prisen har blitt delt ut siden 1985, og årets vinner føyer seg fint inn i rekken av tidligere mottakere. Listen er lang og variert og inneholder blant annet navn som Tora Augestad (2018), Det Norske Solistkor og kunstnerisk leder Grete Pedersen (2012), Ensemble Ernst (2011), Forsvarets musikkorps Vestlandet (2009), KORK/Kringkastingsorkestret (2003) og BIT 20Ensemble (1993) .