Bergesenstiftelsen
Vi har inngått et nytt samarbeid med stiftelsen for årene 2020 – 2022. Det er andre gang stiftelsen bidrar med midler over 3 år til Det Norske Jentekor. Les mer om stiftelsen: bergesenstiftelsen.no

Color Line
Vi er heldige mottakere av spillemidler fra Color Line!

Sparebankstiftelsen DNB
For årene 2021 – 2023 mottar Det Norske Jentekor midler fra ordningen program for unge utøvere.

Oslo kommune
Det Norske Jentekor mottar driftstilskudd for kulturorganisasjoner fra Oslo kommune for 2020.

Aktivitetsmidler for kor
Gjennom ordningen produksjons- og driftsstøtte for kor på særlig høyt nivå mottar Det Norske Jentekor støtte for driftsåret 2020.