Hvem er vi?

Det Norske Jentekor med dirigent Anne Karin Sundal-Ask, er et kor med stolte tradisjoner og høyt kunstnerisk nivå. De aller fleste sangerne er fra Oslo og kommer inn etter opptaksprøver. Det Norske Jentekor er en selvstendig videreføring av NRKs jentekor, som ble etablert i 1947. Koret har vært og er en sterk institusjon i norsk kulturliv, og har fostret en rekke anerkjente sangere, musikere og artister.

Våre samarbeidspartnere:

Det Norske Jentekor har de siste årene hatt en enorm utvikling, og det synliggjøres blant annet gjennom de ensembler, institusjoner og festivaler vi har samarbeidet med. Vi har de siste årene sunget med ensembler som

 • Oslo Filharmoniske Orkester
 • Det Norske Kammerorkester
 • Kringkastingsorkesteret
 • Ole Edvard Antonsen
 • Anita Skorgan
 • Rein Alexander
 • Det Norske Solistkor
 • Meg og kammeraten min
 • Sissel Kyrkjebø

Vi har sunget på festivaler som:

 • Oslo Internasjonale Kirkemusikkfestival
 • Festspillene i Bergen
 • Glogerfestspillene i Kongsberg
 • Oslo Kammermusikkfestival
 • Risør Kammermusikkfestival
 • Ny Musikk Stavangers konsertserie
 • Olavsfestdagene
 • Trondheim kammermusikkfestival
 • Roskildefestivalen
 • MiniØya
 • Klimafestivalen 112
 • Vestfoldfestspillene
 • The Reverb Festival i London
 • The Rhythms of One World i New York
 • Aberdeen International Youth festival
 • Hamamatsu Youth Choir Festival i Japan.

Vi har sunget på forestillinger i

 • Den Norske Opera og Ballett
 • Nationaltheatret.

Vi har i samme periode urfremført verk av

 • Ola Gjeilo
 • Maja Ratkje
 • Marcus Paus
 • Ørjan Matre
 • Andrew Smith
 • Frøy Aagre
 • Magnar Åm
 • Bjørn Kruse
 • Anine Skatrud Kruse
 • Martin Romberg
 • Tone Krohn
 • Ragnar Rasmussen
 • Kjetil Bjerkestrand
 • Tone Bianca Sparre Dahl
 • Henning Sommerro

Sommeren 2014 gjorde Det Norske Jentekor en fireukers turné i hele Japan, og sang for ca 20 000 mennesker i 11 av de større konserthusene i Japan. Dette til strålende kritikker.

Vårt mål:

Målet er å være et kor som skaper sterke uttrykk som berører publikum og sangerne. Det Norske Jentekor skal være en korskole, som utdanner jentene til å bli selvstendige musikere og kunstnere. Det er viktig for oss at jentene utvikler en forståelse, en opplevelse og en interesse for musikk som gir dem mulighet til å utøve musikk på høyt nivå profesjonelt eller i det frivillige musikkliv.

Det Norske Jentekor består av fire kor med ca. 110 medlemmer fra 6 – 26 år.

 • Rekruttgruppa (1.-3. trinn)
 • Aspirantkoret (4.-6. trinn)
 • Hovedkoret (7.-10. trinn)
 • Studiokoret (vgs – 26 år)

Koret har også en Suppleantgruppe (6. og 7.klasse) som er en ekstragruppe for de eldste i Aspirantkoret og de yngste i Hovedkoret. Suppleantgruppa fokuserer på sangteknikk, hørelære, musikklære og standardrepertoar i tillegg til å være et sted for å bygge miljøet ekstra sterkt.

Det Norske Jentekors høye beskytter

H.K.H. Kronprinsesse Mette-Marit er korets høye beskytter. Se vedlegg «Pressemelding HKH Mette-Marit Det Norske Jentekors høye beskytter». I desember 2017 sang Det Norske Jentekor på slottets julekonsert.

Historie:

NRKs Jentekor

Det Norske Jentekor er en selvstendig videreføring av NRKs jentekor, etter at koret forlot institusjonen i 1994. Siden starten i 1947 har koret fostret en rekke musikere og artister som Elizabeth Nordberg Schultz, Lilleba Lund Kvandal, Randi Eckhoff, Elin Rosseland, Hege Schøyen, Tone Ringen, Iselin Alme, Anita Skorgan, Ingeborg Dalheim og mange flere.

Tidligere dirigenter

NRKs Jentekor ble staret av Marie Foss. Hun ble født 14. februar 1907 i Velje, Danmark, og døde 26. februar 1993 i Oslo. Marie Foss var musikkpedagog og kordirigent, og var best kjent som leder av NRKs jentekor fra 1947 til 1985.

Hun hadde musikkfaglig utdannelse fra København og hadde arbeidet som sang- og klaverpedagog før hun kom til Norge i 1938 som følge av sitt ekteskap. Hun startet jentekoret i 1947, først til bruk i Barnetimen, men koret fikk etter hvert stor betydning for flere deler av NRKs programtilbud. I 1972 startet hun Studiokoret som en videreføring for eldre sanger-jenter. Som eneste kor i verden erobret Studiekoret «The Silver Bowl» tre ganger i BBCs internasjonale korkonkurranse Let the Peoples sing; i 1972, 1975 og 1981.

Hun mottok Kongens fortjenstemedalje i gull, Norges Landssangerforbunds hederstegn i gull, og Spellemannsjuryens hederspris 1990, det siste sammen med Sølvguttenes leder Torstein Grythe. (Informasjonen er hentet fra Wikipedia)

Ingunn Bjorland overtok koret etter henne. Ingunn var høgskolelektor i gehør på Musikkhøgskolen ved siden av jobben som dirigent for Det Norske Jentekor.

Etter Ingunn Bjorland var flere dirigenter på prøve for jobben, og Edle Stray-Pedersen tok over og ledet koret i flere år frem til 1995.

I 1995 hadde koret skiftet navn til Det Norske Jentekor, og Barbro Karita Grenersen tok over som dirigent. Hun var selv medlem av NRKs jentekors aspirantgruppe, jentekor og studiokor fra 1966-78. Barbro har fem års vokalpedagogisk utdanning fra Østlandets Musikkonservatorium, og avla deretter toårig solistdiplom i sang ved Norges Musikkhøgskole i 1989. Hun ledet Det Norske Jentekor i 10 år, frem til januar 2005.

Dagens fire kor

Studiokoret

Studiokoret er den eldste gruppen i Det Norske Jentekor. Dette er et tilbud for jenter på videregående skole og eldre. I Studiokoret er det viktig at hver jente skal ha mulighet for å utvikle seg også solistisk. Derfor er det avdelinger med soloinnslag på flere av Studiokorets konserter. Studiokoret samarbeider i store prosjekter med hovedkoret, og har også egne prosjekter og konserter. Det er opptaksprøve for å komme inn i Studiokoret, og de aller fleste rekrutteres fra Hovedkoret.

Koret øver tirsdager 19.15-21.30 på Ruseløkka Skole, kontigenten er kr. 2650,- pr. semester, og dirigent er Anne Karin Sundal-Ask.

Studiokoret ble startet under NRKs jentekor i 1972 av Marie Foss, som et elitekor bestående av tidligere medlemmer fra jentekoret. Fra historien kan vi nevne at Studiokoret som eneste kor i verden erobret «The Silver Bowl» tre ganger i BBCs internasjonale korkonkurranse Let the Peoples sing; i 1972, 1975 og 1981.

Hovedkoret

Hovedkoret er et tilbud for 7., 8., 9. og 10. klassinger. Det er opptaksprøver for å komme inn i hovedkoret, og de aller fleste rekrutteres fra aspirantkoret. I noen få tilfeller rekrutteres også jenter eksternt.

Hovedkoret har fokus på kvalitet, både gjennom det rent musikalske og det sceniske. Koret skal hele tiden strebe mot å være et ensemble som utvikler hver sanger til å bli en selvstendig korsanger, en god ensemblemusiker og en god formidler. Dette gjøres gjennom et bredt repertoar som spenner fra folketoner til de mest kompliserte bestillingsverk.

Sammen med Studiokoret, utgjør Hovedkoret en vesentlig del av alle Det Norske Jentekors konserter. Hovedkoret er et svært aktivt kor, og har mange oppdrag gjennom året, f.eks for Storebrand, Conoco Philips og NRK. Koret er årlig på seminar på Ytterbøl i Østfold og reiser på konkurranser og festivaler i inn og utland.

Hovedkoret øver tirsdager 16.30-19.00 på Ruseløkka Skole, kontigenten er kr. 2650,- i semesteret og dirigent er Anne Karin Sundal-Ask.

Aspirantkoret

Aspirantkoret er et tilbud for 4., 5. og 6.klassinger. Aspirantene blir rekruttert via prøvesang fra rekruttgruppa, og eksterne søkere. Samtlige aspiranter må spille et instrument. På hver øvelse avholdes det et kvarters intern konsert, hvor jentene fremfører en sang eller spiller noe på sitt instrument.

Aspirantkoret har fokus på flerstemthet, stemmebruk, intonasjon, klang, formidling og notelesing. Aspirantkoret deltar på sommer- og julekonserten til Det Norske Jentekor, og holder også sine egne konserter, gjerne sammen med rekruttgruppa.

Aspirantene gjør også ulike oppdrag, og synger jevnlig med Meg og kammeraten min (Martin Hagfors/ Erik Johannesen). I en årrekke har de også deltatt på den populære Luciakonserten arrangert av Kvindelige Studenters Sangforening.

Aspirantkoret øver mandager fra 15.30-17.00 på Ruseløkka skole, kontigenten er kr. 2000,- i semesteret og dirigent er Anne Karin Sundal-Ask.

Rekruttgruppa

Rekruttgruppa er et tilbud for 1., 2. og 3. klassinger.
Koret synger på flere årlige konserter sammen med alle korene i Det Norske Jentekor, og har også egne konserter sammen med Aspirantkoret.
Det er opptaksprøver for å komme inn, og ny opptaksprøve for å komme inn i Aspirantkoret i fjerde klasse.
Rekruttgruppa har fokus på enstemt sang, kanon og lett flerstemthet.
Rekruttgruppa øver mandager fra 17.15-18.00 på Ruseløkka skole, kontingenten er 1350 kr i semesteret og dirigent er Anne Karin Sundal-Ask.

Musikalsk ledelse

 

Dirigent og kunstnerisk leder

Anne Karin Sundal-Ask

Anne Karin Sundal-Ask tok over som dirigent for Det Norske Jentekor våren 2005. Hun har hovedfag i korledelse fra Norges Musikkhøgskole, er utdannet fløytist ved Musikkonservatoriet i Trondheim og har studert pedagogikk ved NTNU. Hun underviser i direksjon på Norges Musikkhøgskole og holder kurs i barnesang og babysang på Kulturhuset Sentralen i Oslo. Anne Karin har mottatt flere utmerkelser for sin korledelse, og ledet flere kor til seier i internasjonale konkurranser. Blant annet vant hun med Kammerkoret NOVA hovedprisen «Grand Prize» i den prestisjetunge korkonkurransen i Arezzo i 2004, og i 2007 tok hun med Norges Ungdomskor hjem tilsvarende pris fra Gorizia. Anne Karin Sundal-Ask kan beskrives som en kvalitetsbevisst, målrettet og inspirerende leder. Hun evner å formidle sine musikalske mål til sangerne slik at hver enkelt sanger yter sitt beste. Hun fokuserer mye på intonasjon, klang og ensemblemusisering. Målet er å skape et musikalsk uttrykk som berører publikum og sangere.

Kontakt: annekarin@detnorskejentekor.no

Sangpedagog

Live Maartmann

Live Maartmann jobber som sangpedagog i Det Norske Jentekor. Sangerne i koret får tilbud om individuelle sangtimer fra og med året de begynner i suppleantgruppen. Live har sin utdannelse fra Barratt Dues Musikkinstitutt i Oslo med Bachelor i vokalpedagogikk og Master fra Universitetet i Gøteborg, Operahøyskolen. Live begynte i NRKs jentekor (tidligere DNJ) som 6 åring og sang i koret til hun var 19 år. Hun har vært korets assisterende dirigent fra 2000-2006 og begynte som korets faste sangpedagog våren 2013. Hun jobber også som sangpedagog ved Rud VGS musikklinje, har fast kontrakt i Det Norske Solistkor og jobber frilans som sanger og pedagog.

Assisterende dirigent

Linnéa Sundfær Haug

Linnéa Sundfær Haug har fra august 2013 vært assisterende dirigent i Det Norske Jentekor. Hun leder suppleantgruppa, en gruppe for de eldste i Aspirantkoret og de yngste i Hovedkoret, med ansvar for undervisning i notelære, musikkteori, og gehørtrening. Hun ble selv medlem av Det Norske Jentekor i 1999. Linnéa er utdannet blokkfløytist fra Norges Musikkhøgskole, og tar nå master i blokkfløyte samme sted. Hun har tatt sangtimer hos sangpedagogene Bjørg Hasle Aschehoug og Mona Julsrud. Hun har sunget i Oslo Kammerkor og i ulike vokalensembler ved Norges Musikkhøgskole. Linnéa har spilt og sunget blant annet på Olavsfestdagene, Nordlysfestivalen og Ultimafestivalen i tillegg til å ha holdt konserter i London, Oxford, Hamburg og Paris. I tillegg til Suppleantgruppa i Det Norske Jentekor, dirigerer Linnéa nå Kammerkoret Kolon og Bekkelaget skolekor.

Kontakt: linneash@gmail.com